יום חמישי, 18 בפברואר 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש ינואר

המגזר העסקי ממשיך להתרחב
נראה שהצמיחה המשקית מאוזנת
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש ינואר 2010. המגזר העסקי ממשיך לצמוח, האינדיקאטורים השונים של המדד מראים שהצמיחה מאוזנת ואינה מתרכזת במגזר צר. כל רכיבי המדד בחודש האחרון מצביעים על עלייה לאחר התייצבות ברמה שנרשמה בחודש הקודם. על פי גידול הפדיון בענפי המסחר והשירותים נראה שהביקושים המקומיים ממשיכים להתרחב, כך גם הייצור התעשייתי ויבוא התשומות לייצור המקומי. הגידול במספר המשרות במגזר העסקי מצביע על גידול התעסוקה במשק.

רכיבי מדד ינואר כוללים: עלייה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 1.3% בחודש נובמבר; עלייה של 0.3% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש נובמבר; עלייה של 3.3% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש דצמבר, אי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אוקטובר.
לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: