יום שלישי, 19 בינואר 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש דצמבר

נמשכת התרחבות המגזר העסקי
הביקושים המקומיים ממשיכים להוביל את ההתאוששות

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש דצמבר 2009. פעילות המגזר העסקי ממשיכה להתרחב ותנופת חידוש צמיחת המשק נמשכת. האינדיקאטורים השוטפים במדד החודש האחרון מצביעים על התייצבות ברמה שנרשמה בחודש הקודם, לאחר עלייתם מהשפל עליו דווח במחצית הראשונה של 2009. הביקושים המקומיים ממשיכים להוביל את ההתאוששות הכלכלית ולמרות עליית מדד הייצור התעשייתי, נראה שהביקושים מחו"ל טרם חזרו לרמה מספקת לגרימת תנופת הייצוא.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: ירידה של 1.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 2.0% בחודש אוקטובר; ירידה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 1.0% בחודש אוקטובר; ירידה של 1.0% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 11.1% בחודש נובמבר, ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.1% בחודש ספטמבר.
לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלהאין תגובות: