יום ראשון, 20 בדצמבר 2009

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש נובמבר

ניכרת התרחבות בפעילות במגזר העסקי.
עליית הייצור התעשייתי משקפת התרחבות היצוא.
לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.8 אחוזים בחודש נובמבר 2009. בחודשיים האחרונים מסתמנת התרחבות ניכרת בפעילות במגזר העסקי. התגברה התפנית החיובית שהתחוללה במשק ברביע השני של 2009. בחודש אוקטובר נרשמה עלייה מרשימה במדד הייצור התעשייתי, במקביל לתפניות שנרשמו בכל רכיבי המדד. הביקושים המקומיים הובילו את ההתאוששות הכלכלית שהתרחשה בכלכלת ישראל אך נראה שבהמשך, בעקבות שיפור בכלכלת העולם, הצטרף גם הייצור התעשייתי וסיפק את הביקושים מחו"ל, תוך גידול היצוא של המשק.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: עלייה של 2.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש ספטמבר; עלייה של 0.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 0.8% בחודש ספטמבר; עלייה של 8.5% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 3.3% בחודש אוקטובר, ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש אוגוסט.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: