יום חמישי, 19 בנובמבר 2009

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש אוקטובר

הפעילות במגזר העסקי מתרחבת בשיעור מתון
ההתאוששות המשקית תהיה הדרגתית וממושכת
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש אוקטובר 2009. הפעילות במגזר העסקי מתרחבת בשיעור מתון, בהמשך לתפנית החיובית שהתחוללה במשק ברביע השני של 2009. שוב בולטות התנודות החודשיות של הרכיבים השונים של מדד מלניק, אך כפי שציינו בחודש הקודם סה"כ המגמה החיובית נמשכת. ככל הנראה התאוששות המשק תהיה הדרגתית וממושכת. עצמת ההתאוששות תהיה פחות תלויה בהתפתחויות הפנימיות של המשק ומושפעת יותר מהתאוששות השווקים העולמיים ותקבע את פוטנציאל גידול היצוא של המשק.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 0.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 2.7% בחודש אוגוסט; ירידה של 0.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 2.1% בחודש אוגוסט; ירידה של 7.3% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 5.6% בחודש ספטמבר, ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.7% בחודש יולי.

לחץ על הגרף להגדלה
לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: