יום חמישי, 22 באוקטובר 2009

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש ספטמבר

מתחזקים הסימנים לתפנית חיובית בפעילות המשקית.
התנאים המקומיים שנוצרו במגזר העסקי מאפשרים את מעבר המשק לצמיחה
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש ספטמבר 2009. מתחזקים הסימנים לתפנית חיובית בפעילות המשקית. כעת ניתן לקבוע שהירידה בפעילות המשקית נבלמה. הרכיבים השונים של מדד מלניק מראים על תנודתיות גדולה מחודש לחודש, עליות וירידות בחודשים עוקבים, אך סה"כ המגמה חיובית. נראה שהתנאים המקומיים שנוצרו במגזר העסקי מאפשרים את מעבר המשק לצמיחה, אך ברור שעצמת הצמיחה תהיה תלויה בהתאוששות השווקים העולמיים ובעקבות זה החזרת ענפי היצוא להובלת הצמיחה.


רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 2.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 2.4% בחודש יולי; עלייה של 1.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 3.0% בחודש יולי; עלייה של 5.7% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אוגוסט, וירידה של 0.7% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר אי שינוי בחודש יוני.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: