יום חמישי, 1 באוקטובר 2009

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש אוגוסט

עדיין לא מסתמנת יציאה חזקה מהשפל
ככל הנראה היציאה מהמיתון תהיה איטית וממושכת
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש אוגוסט 2009. הירידה בפעילות המשקית נבלמה אך עדיין לא מסתמן מעבר לצמיחת המשק. בשלב זה נראה שהיציאה מהשפל תהיה מתונה וממושכת ותתאפיין בעליות מתונות של הפעילויות השונות של המגזר העסקי. הנתון האחרון של כל רכיבי המדד היה שלילי אך לא בעצמה שמשנה את הערכה של בלימת ההתדרדרות בפעילות. רמת פעילות כזאת משקפת חולשה בשוק העבודה שתתבטא בהמשך גידול של האבטלה.


רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 2.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 1.6% בחודש יוני; ירידה של 3.2% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי, לאחר עלייה של 3.7% יוני; ירידה של 0.9% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 5.8% בחודש יולי, ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.1% בחודש מאי.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: