יום חמישי, 20 במאי 2010

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4 אחוזים בחודש אפריל

ההתרחבות של המגזר העסקי נמשכת.
נמשכת ההתאוששות בשוק העבודה.

לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה בחודש אפריל 2010 ב-0.4 אחוזים. התרחבות המגזר העסקי נמשכת. הרכיבים השונים של המדד ממשיכים להתפתח חיובית. נמשכת ההתאוששות בשוק העבודה הבאה לידי ביטוי בהמשך עליית מספר המשרות במגזר העסקי והמשקפת התאוששות בביקוש לעובדים במשק.


רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 0.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר עלייה של 0.7% בחודש פברואר; עלייה של 1.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ, לאחר ירידה של 1.3% בחודש פברואר; ירידה של 2.2% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר עלייה של 4.8% בחודש מרץ, עלייה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר עלייה של 0.9% בחודש ינואר.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: