יום ראשון, 26 ביולי 2009

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.5 אחוזים בחודש יוני

נמשכת ירידת הפעילות במגזר העסקי.ירידת הפעילות משתקפת בירידת משרות השכירים המגזר העסקי ומסבירה את גידול שיעור האבטלה במשק.

לחץ על הגרף להגדלה מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.5 אחוזים בחודש יוני 2009. נמשכת הירידה בפעילות המשקית – ברביע השני של 2009, המדד ירד בשיעור של 3.2 אחוזים, שיעור דומה לירידתו ברביע הראשון. בחודש השוטף נרשמו ירידות במרבית רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי, שמשקף בעיקר את צד ההיצע, והפדיון בענפי המסחר והשירותים, שמשקף בעיקר את צד הביקוש, ירדו לרמת פעילות דומה לזאת שהיתה לפני שלוש שנים; מספר משרות השכירים במגזר העסקי, שמשקף את הביקוש לעובדים במגזר העסקי, ירד לרמה דומה לזאת שהיתה לפני שנתיים ומסביר את הגידול בשיעור האבטלה במשק; לבסוף מדד היבוא, שמשקף את יבוא התשומות לייצור המקומי, עלה ומיתן את ירידת המדד.


רכיבי מדד יוני כוללים: ירידה של 1.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.9% בחודש אפריל; ירידה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר ירידה של 3.2% אפריל; עלייה של 4.9% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר ירידה של 2.5% בחודש מאי, וירידה של 0.7% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.5% בחודש מרץ.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: