יום ראשון, 21 ביוני 2009

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.7 אחוזים בחודש מאי

המיתון במשק מעמיק.
נרשמו ירידות בכל הרכיבים האחרונים של המדד
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.7 אחוזים בחודש מאי 2009. המיתון במשק מעמיק - המגמה הרצופה של ירידת המדד מצביעה על כך שגם ברבעון השני של 2009 צפויה התכווצות של התוצר של המגזר העסקי. בחודש השוטף נרשמו ירידות בכל רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי, שמשקף בעיקר את צד ההיצע של המגזר העסקי; הפדיון בענפי המסחר והשירותים, שמשקף בעיקר את צד הביקוש; מדד היבוא שמשקף את יבוא התשומות לייצור המקומי; ומספר משרות השכירים במגזר העסקי, שמשקף את ירידת הביקוש לעובדים במגזר העסקי.


רכיבי מדד מאי כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר ירידה של 2.3% בחודש מרץ; ירידה של 2.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל, לאחר עלייה של 3.2% מרץ; ירידה של 4.1% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר ירידה של 2.2% בחודש אפריל, וירידה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.2% בחודש פברואר.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: