יום שלישי, 18 באוגוסט 2009

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.6 אחוזים בחודש יולי

מסתמנת תפנית במשק.
יתכן שהמשק עבר את נקודת השפל והפעילות מתחילה להתרחב
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.6 אחוזים בחודש יולי 2009. מסתמנת בלימת הירידה בפעילות המשקית, יתכן שאנחנו נמצאים בנקודת תפנית חיובית במשבר. עדכון הנתונים על ידי הלמ"ס גם שינה את המדד של חודש יוני לעלייה של 0.3 אחוזים. מדד הייצור התעשייתי, שמשקף בעיקר את צד ההיצע, והפדיון בענפי המסחר והשירותים, שמשקף בעיקר את צד הביקוש, עלו בחדות בחודש יוני. כמו כן מדד היבוא, שמשקף את יבוא התשומות לייצור המקומי, המשיך ועלה בחודש יולי כהמשך לעלייתו בחודש ביוני. במספר משרות השכירים במגזר העסקי, שמשקף את הביקוש לעובדים במגזר העסקי, נמשכת הירידה, שמשקפת חולשה בשוק העבודה.

רכיבי מדד יולי כוללים: עלייה של 2.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.3% בחודש מאי; עלייה של 3.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר עלייה של 0.3% מאי; עלייה של 4.5% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר עלייה של 5.6% בחודש יוני, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אפריל.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: