יום חמישי, 18 בדצמבר 2008

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.3 אחוזים בחודש נובמבר

המדד ממשיך להצביע על הרעה במצב המשק.
עיקר הירידה ניכרת בביקושים המקומיים.

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.3 אחוזים בחודש נובמבר. המדד של חודש נובמבר ממשיך להצביע על הרעה במצב המשק. עיקר הירידה במדד נגרמה עקב ירידה של הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף ירידה של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית. בייצור התעשייתי נרשמה אומנם עלייה אך בשיעור נמוך מהירידה של החודש הקודם.


רכיבי מדד נובמבר כוללים: עלייה של 1.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 6.5% בחודש ספטמבר; ירידה של 2.2% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.4% בחודש ספטמבר; עלייה של 1.3% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.0% בחודש אוקטובר, ועלייה של 2.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.1% בחודש אוגוסט.


לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה