יום חמישי, 20 בנובמבר 2008

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.7 אחוזים בחודש אוקטובר

המדד מראה על הרעה ניכרת במצב המשק.
במקביל לירידה חריגה בייצור התעשייתי מתרחשת, ככל הנראה, ירידה בביקושים המקומיים .


לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק בחודש ירד ב-0.7 אחוזים בחודש אוקטובר. המדד של חודש אוקטובר מראה על הרעה ניכרת של מצב המשק. הנתונים האחרונים שפורסמו ועדכונם לאחור, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הביאו לשינוי במגמת המדד. במקום יציבות, שנמדדה עד לחודש ספטמבר, מדד אוקטובר מראה על ירידה של ממש המשקפת ירידת התוצר של המגזר העסקי. מדד הייצור התעשייתי ירד ירידה חריגה של 5.7 אחוזים בחודש ספטמבר, ומדד הפדיון בענפי המסחר והשירותים מראה על מגמת ירידה שמשקפת ירידה של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית.

רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 5.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 1.8% בחודש אוגוסט; עלייה של 0.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 4.0% בחודש אוגוסט; ירידה של 1.5% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש ספטמבר, ועלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 0.7% בחודש יולי.לחץ על הגרף להגדלה


לחץ על הלוח להגדלהאין תגובות: