יום שני, 27 באוקטובר 2008

מדד מלניק נותר ללא שינוי בחודש ספטמבר

מתחזקת הערכת בלימת הצמיחה של המשק
ככל הנראה מסתיים פרק הצמיחה המהירה של המשק ונפתח מחזור עסקים חדש של האטה


לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק בחודש ספטמבר לא השתנה לעומת חודש אוגוסט. המדד של חודש ספטמבר מחזק את הערכה שמגמת הצמיחה של המשק מתמתנת. מדד מלניק במהלך חמשת החודשים האחרונים מעיד על בלימת הצמיחה של המגזר העסקי. ניתן לומר, ברמה גבוהה של ודאות, שהסתיים פרק הצמיחה המהיר של כלכלת ישראל שהחל באוגוסט 2003 ומתחיל מחזור עסקים חדש המאופיין בהאטה משקית. בולטת לטובה ההתפתחות של מדד הייצור התעשייתי שעלה, בחודש אוגוסט, בשיעור של 3.3 אחוזים ומנע ירידה של במדד מלניק.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 3.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 1.4% בחודש יולי; ירידה של 3.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.8% בחודש יולי; עלייה של 0.8% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 7.2% בחודש אוגוסט, וירידה של 0.6% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר ירידה של 1.3% בחודש יוני.

לחץ על הגרף להגדלהלחץ על הלוח להגדלה


תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

We would like to know how many people attend this blog?