יום שני, 19 בינואר 2009

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.2 אחוזים בחודש דצמבר

המדד מצביע על החרפת ההרעה במצב המשק.
מתחיל להיווצר חשש לכניסת המשק למיתון.


לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.2 אחוזים בחודש דצמבר 2008. המדד של חודש דצמבר מצביע על החרפת ההרעה במצב המשק ומתחיל להיווצר חשש לכניסת המשק למיתון. מדד חודש דצמבר הושפע מירידה חריגה של 17.5 אחוזים במדד היבוא בחודש דצמבר. ירידה זו כוללת ירידה חדה ביבוא תשומות לייצור המקומי המבטאת ירידה בייצור המקומי, וירידה של יבוא נכסי תצרוכת, שמבטאת בעיקר ירידה ביבוא של כלי רכב בצפייה להתאמת מחירים כלפי מטה. בשני הרכיבים העיקריים של המדד, הפדיון בענפי המסחר והשירותים ומדד הייצור התעשייתי, נמשכת הירידה.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: ירידה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש אוקטובר; ירידה של 0.4% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 2.3% בחודש אוקטובר; ירידה חדה של 17.5% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.6% בחודש נובמבר, וירידה של 1.9% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 2.5% בחודש ספטמבר.


לחץ על הגרף להגדלה


לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: