יום רביעי, 22 בפברואר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש ינואר

ניכרת האצה מסוימת בצמיחת המשק
נשמרת רמה גבוהה בייצור התעשייתי ובפדיון ענפי המסחר והשירותים  

 לחץ על הגרף להגדלה 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש ינואר 2017. בסוף 2016 ובתחילת 2017 ניכרת האצה מסוימת בשיעור צמיחת המגזר העסקי. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד במקצת, כך שרמתו הגבוהה-עדיין נשמרה, עקב עלייתו החדה בחודש הקודם – כל אלה ממשיכים עדיין להוות את הגורם העיקרי להמשך צמיחת המשק. גם הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד במקצת, כך שגם רמתו הגבוהה-יחסית נשמרה, לאחר עלייתו החדה בחודש הקודם. ירידת מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, הייתה בעוצמה דומה לעלייתו בחודש הקודם. מספר משרות השכירים במגזר העסקי משקף חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד ינואר כוללים: ירידה של 0.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 4.5% בחודש נובמבר; ירידה של 0.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 3.2% בחודש נובמבר; ירידה של 8.4% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר עלייה של 6.8% בחודש דצמבר, ועלייה של 1.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 3.0% בחודש אוקטובר.

            לחץ על הטבלה להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: