יום רביעי, 25 בינואר 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר

נמשכת צמיחת המשק
נרשמו עליות תלולות בייצור התעשייתי ובפדיון ענפי המסחר והשירותים  

לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר 2016. צמיחת המגזר העסקי נמשכת. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, עלה בשיעור חד - גדול יותר בהשוואה לירידתו בחודש הקודם. הביקושים המקומיים ובעיקר הצריכה הפרטית, ממשיכים להוות את הגורם העיקרי להמשך צמיחת המשק. גם הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בתלילות, אך הוא אינו מצליח לפרוץ את הקיפאון בו הוא שרוי, ככל הנראה בשל חוזקת השקל והמצב הכלכלי בעולם, המהווים מגבלה להתפתחות היצוא. עליית מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, פיצה ואף למעלה מזה, על ירידתו בחודשיים האחרונים. למרות הירידה במספר משרות השכירים במגזר העסקי מגמתו משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 3.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.5% בחודש אוקטובר; עלייה של 3.2% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 2.6% בחודש אוקטובר; עלייה של 7.2% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 1.2% בחודש נובמבר, וירידה של 2.9% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.7% בחודש ספטמבר.
            לחץ על הטבלה להגדלה


לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: