יום רביעי, 28 בספטמבר 2016

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט

נמשכת צמיחת המגזר העסקי בשיעור מתון
גידול הצריכה הפרטית מוביל את גידול התוצר  
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש אוגוסט 2016. צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון. רמתו הגבוהה של מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה לסמן את תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק.  כידוע, הצריכה הפרטית מובילה את צמיחת המשק בשנים האחרונות. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו מצליח לפרוץ את מצב הקיפאון בו הוא שרוי.  מצב זה ימשך, ככל הנראה, כל עוד לא נחלץ המצב הכלכלי בעולם מהמשבר הפיננסי המתמשך. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, מתנדנד סביב רמה נתונה, ללא מגמה ברורה למעלה או למטה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי עקבי עם הצמיחה המתונה של המשק; לא ניכרת חולשה בשוק העבודה.רכיבי מדד אוגוסט כוללים: ירידה של 2.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש יולי, לאחר עלייה של 2.7% בחודש יוני; ירידה של 0.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יולי, לאחר עלייה של 1.9% בחודש יוני; ירידה של 2.9% במדד היבוא בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 1.5% בחודש יולי, ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.6% בחודש מאי.
לחץ על הטבלה להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: