יום רביעי, 31 באוגוסט 2016

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש יולי

צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את גידול התוצר
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש יולי 2016. עדכון נתוני הלמ"ס, עבור החודשים האחרונים מראה, בניגוד לתמונת התמתנות שהסתמנה לפני העדכון,  שצמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך לעלות ומסמן את גידול הצריכה הפרטית, שכידוע, הוא הרכיב המוביל את צמיחת המשק בשנים האחרונות. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה בשיעור שפיצה על הירידות הקודמות, אולם עדיין אינו חורג ממצב הקיפאון בו הוא שרוי. גם מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, עלה ומחק את ירידת החודש הקודם. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ירד אך לא ניכרת חולשה בשוק העבודה.


רכיבי מדד יולי כוללים: עליה של 1.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.1% בחודש מאי; עלייה של 2.0% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר ירידה של 0.6% בחודש מאי; עלייה של 1.6% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 2.2% בחודש יוני, וירידה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.5% בחודש אפריל.

לחץ על הטבלה להגדלה

לחץ על הגרף להגדלהאין תגובות: