יום רביעי, 20 במאי 2009

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.4 אחוזים בחודש אפריל

המיתון במשק מעמיק
הפעילות במגזר העסקי מתכווצת

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.4 אחוזים בחודש אפריל 2009. המגמה הרצופה של ירידת המדד מצביעה על כך שהמיתון במשק מעמיק והפעילות הכלכלית במגזר העסקי מתכווצת. נמשכת הירידה של מדד היבוא שמשקפת ירידת יבוא תשומות לייצור המקומי. כמן כן נמשכת הירידה של מדד הייצור התעשייתי ושל משרות שכירים במגזר העסקי. בחודש מרץ נרשמה עלייה של הפדיון בענפי המסחר והשירותים לאחר מגמת ירידה בחודשים שלפני זה.

רכיבי מדד אפריל כוללים: ירידה של 2.0% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר אי שינוי בחודש פברואר; עלייה של 4.0% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.6% פברואר; ירידה של 2.0% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.4% בחודש מרץ, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש ינואר.


לחץ על הגרף להגדלה
לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: