יום ראשון, 26 באפריל 2009

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.6 אחוזים בחודש מרץ

נמשכות המגמות השליליות בפעילות המשקית
נמשכת הירידה ביבוא תשומות לייצור ובביקושים המקומיים

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.6 אחוזים בחודש מרץ 2009. נמשכות המגמות השליליות בפעילות המשקית תוך העמקת המיתון. המדד הושפע מהמשך ירידות של יבוא תשומות לייצור המקומי, המשקפות פעילות כלכלית ממותנת עקב התלות המוחלטת של הייצור המקומי ביבוא חומרי גלם מהעולם. כמן כן נמשכת הירידה בפדיון בענפי המסחר והשירותים המשקפת ירידה בביקושים המקומיים ובעיקר ירידה של הצריכה הפרטית. במדד הייצור התעשייתי ניכרת יציבות ברמת פעילות ממותנת.

רכיבי מדד מרץ כוללים: עלייה של 0.1% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 1.4% בחודש ינואר; ירידה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר אי שינוי בחודש ינואר; ירידה של 1.3% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר ירידה של 6.8% בחודש פברואר, וירידה של 1.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.8% בחודש דצמבר.


לחץ על הגרף להגדלהלחץ על הלוח להגדלה
אין תגובות: