יום ראשון, 22 במרץ 2009

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.2 אחוזים בחודש פברואר


מעמיק המיתון במשק.
נרשמו ירידות ביבוא תשומות לייצור המקומי ובמדד הייצור התעשייתי


לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-1.2 אחוזים בחודש פברואר 2009. המיתון במשק מעמיק המיתון. המדד הושפע מהמשך ירידות של יבוא תשומות ליצור המקומי ושל מדד הייצור התעשייתי ומרמה נמוכה שלך פדיון בענפי המסחר והשירותים לאחר ירידה חריגה של 5 אחוזים בחודש הקודם.

רכיבי מדד פברואר כוללים: ירידה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.8% בחודש דצמבר; עלייה של 0.3% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר, לאחר ירידה של 5.0% בחודש דצמבר; ירידה של 6.9% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.4% בחודש ינואר, וירידה של 1.0% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 1.2% בחודש נובמבר.


לחץ על הגרף להגדללה


לחץ על הלוח להגדלהתגובה 1:

דודי אמר/ה...

מעניין מאוד