יום חמישי, 19 בפברואר 2009

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.9 אחוזים בחודש ינואר

המדד מצביע על החרפת המיתון במשק.
המיתון החריף עקב ירידה חדה של הביקושים המקומיים.

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק ירד ב-0.9 אחוזים בחודש ינואר 2009. מדד חודש ינואר מצביע על החרפת המיתון בפעילות המשקית. מדד חודש ינואר הושפע מירידה חריגה של 6.1 אחוזים בפדיון של ענפי המסחר והשירותים, בחודש דצמבר, כהמשך למגמת ירידה שמסתמנת בו מחודש אוגוסט 2008. התפתחות זאת מבטאת מגמת ירידה של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית, שבנוסף לירידת הביקושים מחו"ל גורמים למיתון במשק. כמו כן בינואר נמשכת הירידה במדד היבוא, ובעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי, בהמשך לירידה החריגה שנרשמה בחודש דצמבר 2008.

רכיבי מדד ינואר כוללים: עלייה של 0.7% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 0.6% בחודש נובמבר; ירידה חריגה של 6.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 1.2% בחודש נובמבר; ירידה של 0.9% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר ירידה חדה של 17.2% בחודש דצמבר, ועלייה של 1.3% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.9% בחודש אוקטובר.

לחץ על הגרף להגדלה
לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: