יום רביעי, 31 בינואר 2018

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר

ניכר שיפור בצמיחת המגזר העסקי
נמשך יבוא תשומות לייצור המקומי ונכסי תצרוכת
  לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש דצמבר 2017. בחודשים האחרונים של 2017 ניכר שיפור בשיעור צמיחת המגזר העסקי המובילה את צמיחת המשק. פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך להתרחב ומצביע על גידול הצריכה הפרטית ותרומתה לצמיחת המשק. למרות עליית מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ממשיכה רמתו לשקף את הקשיים בפניהם ניצבת התעשייה. חוזקת השקל מקשה על הייצוא התעשייתי מחד, ומגדילה את התחרות מצד היבוא, מאידך.  מדד היבוא אשר ממשיך להתרחב בשיעור מהיר, משקף בעיקר את עליית יבוא התשומות לייצור מקומי ומאותת על אופטימיות להמשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי ממשיך לשקף חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד דצמבר כוללים: עלייה של 1.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 1.0% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.3% בפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש נובמבר לאחר עלייה של 1.9% בחודש אוקטובר; עלייה של 1.6% במדד היבוא בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 3.9% בחודש נובמבר, וירידה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.7% בחודש ספטמבר.
 לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: