יום רביעי, 28 ביוני 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מאי

המשק ממשיך לצמוח בשיעור מתון
יציבות בפדיון בענפי המסחר והשירותים
(לחץ כאן לנתוני מדד מלניק)
לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש מאי 2017. המשק ממשיך לצמוח בשיעור מתון. על אף מגמת הגידול הרציף של השנים האחרונות, מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע החודש על התמתנות. אולם, מוקדם עדיין לקבוע האם מנוע צמיחת המשק, של השנים האחרונות, משנה כיוון. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, מצביע על כיוון חיובי, אף כי נראה שהמצב בשווקי העולם וחוזקת השקל ממשיכים להשפיע שלילית על התפתחותו. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, שמר על יציבות ברמה גבוהה. מספר משרות השכירים במגזר העסקי לא השתנה לעומת החודש הקודם, אך רמתו משקפת עדיין חוזקה בשוק העבודה.


רכיבי מדד מאי כוללים: עלייה של 1.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 4.0% בחודש מרץ; ירידה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אפריל, לאחר עלייה של 2.0% בחודש מרץ; ירידה של 0.2% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר עלייה של 5.5% בחודש אפריל, ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 0.2% בחודש פברואר.
לחץ על הלוח להגדלה
 לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: