יום שלישי, 30 במאי 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אפריל

צמיחת המגזר העסקי נמשכת
הפדיון בענפי המסחר והשירותים מצביע, בחודשים האחרונים, על יציבות

 לחץ על הגרף להגדלה


מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אפריל 2017. צמיחת המגזר העסקי נמשכת. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על רמה יציבה לעומת הגידול שאפיין אותו בשנים האחרונות. למרות זאת, מוקדם עדיין לקבוע האם מנוע הצמיחה של המשק בשנים האחרונות, "מוריד הילוך". מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, עלה, אם כי עדיין הושפע לרעה מהבעיות בכלכלות המערב. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי, אך גם מוצרי תצרוכת, עלה ומצביע על המשך צמיחת המשק. מספר משרות השכירים במגזר העסקי לא השתנה לעומת החודש הקודם, אך רמתו משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד אפריל כוללים: עלייה של 2.5% במדד הייצור התעשייתי בחודש מרץ, לאחר ירידה של 3.3% בחודש פברואר; עלייה של 1.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מרץ, לאחר ירידה של 1.6% בחודש פברואר; עלייה של 5.1% במדד היבוא בחודש אפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ, ואי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.9% בחודש ינואר.
לחץ על הלוח להגדלה


לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: