יום ראשון, 30 באפריל 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש מרץ

צמיחת המגזר העסקי נמשכת
נראה ששיעור הצמיחה מתון יותר מזה של סוף 2016

 לחץ על הגרף להגדלה  
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש מרץ 2017. צמיחת המגזר העסקי נמשכת, אם כי בשיעור מתון יותר מזה של סוף 2016 ותחילת 2017.   מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, מצביע על עצירה, אולי זמנית, בשיעור הגידול המאפיין אותו בשנים האחרונות (נתון זה מהווה אומדן זמני בשל אי פרסום נתוני הפדיון של כל הענפים). מדד הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד. למרות הסימנים החיוביים הקודמים אודותיהם דיווחנו, נראה כי השיפור המסתמן בכלכלות המערב עדיין לא מאפשר התרחבות של היצוא התעשייתי. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, חזר להראות תנודות סביב מגמה חיובית. עליית מספר משרות השכירים במגזר העסקי משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד מרץ כוללים: ירידה של 2.3% במדד הייצור התעשייתי בחודש פברואר, לאחר ירידה של 0.8% בחודש ינואר; ירידה של 0.9% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש פברואר, לאחר עלייה של 1.1% בחודש ינואר; ירידה של 0.9% במדד היבוא בחודש מרץ, לאחר עלייה של 2.2% בחודש פברואר, ועלייה של 0.4% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש דצמבר.
 לחץ על הטבלה להגדלה  
 לחץ על הגרף להגדלה  
 

אין תגובות: