יום רביעי, 29 במרץ 2017

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר

צמיחת המגזר העסקי נמשכת
הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה  

לחץ על הגרף להגדלה 

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוז בחודש פברואר 2017. ההאצה בצמיחה של המגזר העסקי, שהחלה בסוף 2016 ובתחילת 2017 - נמשכת. עליית מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיכה לסמן כי צמיחת המשק מובלת, בשנים האחרונות, על ידי הצריכה הפרטית. הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, לא השתנה לעומת החודש הקודם אולם, רמתו הגבוהה-יחסית נשמרה. נראה כי השיפור המסתמן בכלכלות המערב יאפשר התרחבות של היצוא התעשייתי, לאחר שנים של קיפאון – תוצאת  המשבר הפיננסי העולמי של העשור האחרון. מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת שב ועלה, והמגמה נראית חיובית. הרמה במספר משרות השכירים במגזר העסקי נותרה גבוהה בשל עלייתו בחודשים האחרונים; מגמה זו משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד פברואר כוללים: אי שינוי במדד הייצור התעשייתי בחודש ינואר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש דצמבר; עלייה של 0.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש דצמבר; עלייה של 2.5% במדד היבוא בחודש פברואר, לאחר ירידה של 7.7% בחודש ינואר, וירידה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 1.9% בחודש נובמבר.


 לחץ על הטבלה להגדלה 

 לחץ על הגרף להגדלה 

אין תגובות: