יום רביעי, 28 בדצמבר 2016

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש נובמבר

נמשכת צמיחת המשק, אם כי בשיעור מתון יחסית לרביע השלישי של  2016
הייצור התעשייתי ממשיך להתכווץ עקב ירידת הביקוש ליצוא 


לחץ על הגרף להגדלהמדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוז בחודש נובמבר 2016. צמיחת המגזר העסקי נמשכת, אם כי בשיעור מתן יותר, לאחר שניכר בה שיפור ברביע השלישי של 2016. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ירד בתלילות בחודש אוקטובר אך לא ניתן עדיין להצביע על תפנית בביקושים המקומיים ובעיקר בצריכה הפרטית, המהווה גורם עיקרי להמשך צמיחת המשק בשנים האחרונות. הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, ירד חודשיים ברציפות, ככל הנראה בשל חוזקת השקל והמצב הכלכלי בעולם, המהווים מגבלה להתפתחות היצוא. התפתחות מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, ירד חודשיים ברציפות ומשקף את הירידה בקצב התרחבות המשק. העלייה התלולה של מספר משרות השכירים במגזר העסקי משקפת חוזקה בשוק העבודה.

רכיבי מדד נובמבר כוללים: ירידה של 1.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוקטובר, לאחר ירידה של 2.4% בחודש ספטמבר; ירידה של 2.7% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 0.3% בחודש ספטמבר; ירידה של 0.6% במדד היבוא בחודש נובמבר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש אוקטובר, ועלייה של 1.8% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 0.2% בחודש אוגוסט.

לחץ על הטבלה להגדלה

לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: