יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוקטובר

נמשכת צמיחת המשק בתחילת הרביע האחרון של 2016
בשלב זה ממשיכה הצריכה הפרטית להוות מנוע לצמיחת המשק
לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש אוקטובר 2016. צמיחת המגזר העסקי נמשכת בתחילת הרביע הרביעי של 2016, לאחר שניכר בה שיפור ברביע השלישי. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, ממשיך לעלות. למרות התמתנות הגידול בה, מהווה הצריכה הפרטית את הגורם העיקרי להמשך צמיחת המשק.  הייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי, אינו ממשיך לעלות, ככל הנראה בשל המצב הכלכלי בעולם, המהווה מגבלה להתפתחות היצוא.  התפתחות מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, ממשיכה להתאפיין בתנודתיות ללא מגמה ברורה למעלה או למטה. הרמה הגבוהה של מספר משרות השכירים במגזר העסקי עקבי, עם השיפור במצב משק.


רכיבי מדד אוקטובר כוללים: ירידה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 3.3% בחודש אוגוסט; עלייה של 0.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש אוגוסט; ירידה של 0.8% במדד היבוא בחודש אוקטובר, לאחר עלייה של 1.6% בחודש ספטמבר, וירידה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אוגוסט, לאחר עלייה של 0.5% בחודש יולי.
לחץ על הטבלה להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה


אין תגובות: