יום שני, 31 באוקטובר 2016

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ספטמבר

מסתמן שיפור קל בצמיחת המשק
נמדד שיפור בייצור התעשייתי  
(לחץ כאן להורדת נתוני מדד מלניק)
לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2 אחוז בחודש ספטמבר 2016. צמיחת המגזר העסקי נמשכת בשיעור מתון ומסתמן שיפור קל בשיעורה. נמדד שיפור בייצור התעשייתי, המשקף את צד ההיצע של המגזר העסקי.  ככל הנראה, המגבלה האפקטיבית בתעשייה ממשיכה להיות המצב הכלכלי בעולם, שאינו מצביע על שיפור בחודשים האחרונים. מדד פדיון ענפי המסחר והשירותים, המשקף את הביקושים המקומיים ובעיקר את הצריכה הפרטית, התייצב ברמה גבוהה וממשיך לסמן את תרומת הצריכה הפרטית לצמיחת המשק.  מדד היבוא, הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור מקומי אך גם מוצרי תצרוכת, ממשיך בתנודתיות ללא מגמה ברורה למעלה או למטה. הגידול במספר משרות השכירים במגזר העסקי עקבי עם השיפור במצב משק.

רכיבי מדד ספטמבר כוללים: עלייה של 3.8% במדד הייצור התעשייתי בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 2.1% בחודש יולי; עלייה של 0.1% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט, לאחר ירידה של 1.4% בחודש יולי; עלייה של 2.3% במדד היבוא בחודש ספטמבר, לאחר ירידה של 2.6% בחודש אוגוסט, ועלייה של 0.5% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש יולי, לאחר עלייה של 0.3% בחודש יוני.
לחץ על הטבלה להגדלה
לחץ על הגרף להגדלה

אין תגובות: