יום רביעי, 17 באוגוסט 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש יולי


שיעור צמיחת המשק נבלם.
מסתמנת ירידה בשיעור התרחבות הביקושים המקומיים וירידה של הביקושים מחו"ל.

לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.1 אחוזים בחודש יולי 2011. שיעור צמיחת המשק נבלם. מדד חודש יולי ועדכון המדד של החודשים האחרונים - בעקבות נתונים חדשים שפורסמו ע"י הלמ"ס - ממצביעים על בלימת קצב התרחבות הפעילות הכלכלית במשק. על פי הפדיון בענפי המסחר והשירותים מסתמנת ירידה בשיעור ההתרחבות של הביקושים המקומיים ובעיקר של הצריכה הפרטית; אולם הביקושים עדיין ברמה גבוהה. לעומת זאת, במהלך המחצית הראשונה של 2011 לא נרשם גידול בייצור התעשייתי, ובחודש האחרון חלה בו ירידה. התפתחות זו מצביעה ככל הנראה על ירידה של הביקושים ליצוא מחו"ל עקב בלימת הפעילות בעולם התעשייתי.

רכיבי מדד יולי כוללים: ירידה של 2.9% במדד הייצור התעשייתי בחודש יוני, לאחר עלייה של 2.3% בחודש מאי; ירידה של 0.5% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש יוני, לאחר עלייה של 2.2% בחודש מאי; עלייה של 1.1% במדד היבוא בחודש יולי, לאחר ירידה של 5.6% בחודש יוני, עלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.2% בחודש אפריל.

לחץ על הגרף להגדלה
 

לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: