יום שלישי, 19 ביולי 2011

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש יוני


צמיחת המשק נמשכת.
נרשם שיפור בייצור התעשייתי, בביקושים המקומיים ובתעסוקה במגזר העסקי.

לחץ על הגרף להגדלה
מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.3 אחוזים בחודש יוני 2011. צמיחת המשק נמשכת. עדכון נתוני הלמ"ס מחק את סימני ההאטה שנראו במדד חודש מאי, והמדד העדכני של חודש יוני, מראה על המשך צמיחת המשק. נמשך הגידול של מדד הייצור התעשייתי, המשקף התרחבות של היצע התוצר העסקי. כמו כן עלה הפדיון בענפי המסחר והשירותים, המשקף עלייה של הביקושים מקומיים ובעיקר של צריכה פרטית. התעסוקה במגזר העסקי ממשיכה לגדול על פי עליית מספר משרות השכירים בסקטור העסקי.

רכיבי מדד יוני כוללים: עלייה של 2.4% במדד הייצור התעשייתי בחודש מאי, לאחר ירידה של 1.9% בחודש אפריל; עלייה של 1.8% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאי, לאחר ירידה של 0.5% בחודש אפריל; ירידה של 5.3% במדד היבוא בחודש יוני, לאחר עלייה של 7.8% בחודש מאי, עלייה של 0.2% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש אפריל, לאחר עלייה של 0.1% בחודש מרץ.

לחץ על הגרף להגדלה

 לחץ על הטבלה להגדלה


אין תגובות: