יום שני, 20 ביוני 2011

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מאי

מסתמנת האטת קצב הצמיחה.
רמת הפעילות של חודש מאי דמתה לזו של חודש אפריל 2011.

לחץ על הגרף להגדלה

מדד מלניק למצב המשק לא השתנה בחודש מאי 2011. מדד חודש מאי מראה על סימנים של האטת קצב הצמיחה של המשק. על פי המדד, רמת הפעילות של המגזר העסקי בחודש מאי הייתה דומה לזו של חודש אפריל. מדד הייצור התעשייתי, המשקף את היצע התוצר העסקי, והפדיון בענפי המסחר והשירותים המשקף את ביקושים מקומיים ובעיקר של צריכה פרטית, ירדו בחודש אפריל לאחר תקופה ממושכת של עליות. מדד היבוא הכולל בעיקר יבוא תשומות לייצור המקומי ממשיך לעלות. 

רכיבי מדד מאי כוללים: ירידה של 1.6% במדד הייצור התעשייתי בחודש אפריל, לאחר אי שינוי בחודש מרץ; ירידה של 0.6% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש מאפריל, לאחר ירידה של 0.2% בחודש מרץ; עלייה של 7.1% במדד היבוא בחודש מאי, לאחר עלייה של 0.8% בחודש אפריל, עלייה של 0.1% במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש מרץ, לאחר עלייה של 0.1% בחודש פברואר.

לחץ על הגרף להגדלה

לחץ על הטבלה להגדלה

אין תגובות: